26 thg 6, 2011

TƯỚNG GIÁP

Chiều Hạ 2004, cùng Thiên Sơn nghe bác Sơn Tùng đọc thơ về Tướng Giáp:

“Văn thao võ lược
Thống soái lừng danh.”

 “Theo Bác vì dân, tầm vũ súy
Thao lược quân công sánh Lý – Trần”

“Trọng trách Bác giao anh đã chọn
Quân tin, dân tín nghĩa tình thân”

“Vinh quang bi hận gian lao
Năm mươi năm Điện Biên Phủ biết bao nhiêu tình.”
 “Võ nghiệp dẹp xong ba đế quốc
Văn tài xây đắp một nhà chung
Võ văn minh đạo chân Nguyên Giáp
Nhật nguyệt vô thường một sắc không”
                                      Chiếu Văn
CHÚC mừng Anh, chín chục xuân xanh
ĐẠI thụ cao thân, cả bóng cành
TƯỚNG sỹ năm châu đều kính phục
công ngàn thuở vẫn lưu danh
NGUYÊN lai xử thế, tâm thông tuệ
GIÁP trận bài binh trí đại thành
SỐNG với nhân dân vì đất nước
MÃI là Hạnh Phúc-Cuộc đời Anh”
                   (Chiếu Văn chúc thọ Đại Tướng 90)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét